Marten

 

Marten Postma (1951) is geboren in Leeuwarden. Sinds zijn elfde is hij actief als muzikant. Van 1970 tot 2005 speelde hij als solohoornist bij de brassband Soli Deo Gloria, het huidige Soli Brass, onder dirigent Jan de Haan. Tevens was hij secretaris en, later, voorzitter van deze Nederlandse topbrassband. Als muzikant is Marten Postma nu nog actief in de Vintage Mini Brass Band. Marten Postma is de oprichter van de Stichting Callliope Concerten. Het doel van Calliope is de blaasmuziek d.m.v. bijzondere projecten van stimulansen te voorzien. In eerste instantie ging het daarbij om kleinschalige projecten rond o.m. Kurt Weill en Giovanni Gabrieli. Later kwam de focus veel meer te liggen op grootschalige hafabra projecten. In zijn vrije tijd is Marten Postma tevens actief als kunstschilder.


Contact: